Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Miejski w Sosnowcu

Nazwa:
Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Miejski w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.120
Ulica:
Warszawska 9/110
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 14 21
Osoba reprezentująca:
Antoni Moniuszko
Cele organizacji:
 • obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin w tym wdów (wdowców) po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, ze szczególnym
 • uwzględnieniem prawa do świadczeń rentowych, lecznictwa, bezpłatnych leków, protezowania i rehabilitacji oraz ulg komunikacyjnych;
 • reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej, organizacji społecznych i innych wobec zagranicy;
 • popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w służbie Ojczyzny;
 • działanie w celu zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnianych, zdrowych i godziwych warunków życia i egzystencji;
 • usprawnianie różnych form opieki socjalnej i społecznej oraz rehabilitacji osób o których mowa w pkt 1
 • organizowanie i rozwijanie szczególnej opieki i pomocy najciężej poszkodowanych inwalidom
 • wojennym i wojskowym oraz znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i materialnej;
 • współpraca z organami władzy i administracji rządowej, samorządowej i właściwymi instytucjami w zakresie lecznictwa, protezowania, rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego oraz lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku;
 • rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi związkowej w oparciu o tradycje wspólnej walki ora wzajemną życzliwość członków;
 • upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach;
 • kontynuowanie szczytnych tradycji oraz utrwalanie historii Związku i pamięci o jego działaczach.