ZGR – Zagłębiowska Grupa Ratownicza

Nazwa:
ZGR – Zagłębiowska Grupa Ratownicza
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-47
Ulica:
Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 85
Osoba reprezentująca:
Beniamin Stępień
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna