Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Nazwa:
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000041349
Numer ewidencyjny:
TJO.05
Ulica:
3 maja 11
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Adam Cwynar
Cele organizacji:
  • dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym;
  • kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.
Typ działalności:
Pomoc społeczna