Zagłębiowskie WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec

Zagłębiowskie WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec
Nazwa:
Zagłębiowskie WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.302
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
510-211-331
Fax:
skrytka pocztowa nr 14
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Andrzej Niziurski, Piotr Grabowski, Michał Andrzejewski
Cele organizacji:

Celem działalności Zagłębiowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, działalności naukowo-technicznej, oświatowej, ochrony środowiska, prowadzona na rzecz bezpieczeństwa i jego popularyzacji w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych i terenach przyległych.

Sekcje sportowe:
Ratownictwo wodne
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Zdrowie