Zagłębiowskie Stowarzyszenie Handlowców

Nazwa:
Zagłębiowskie Stowarzyszenie Handlowców
Status organizacji:
nieaktywna
KRS:
0000010193
Numer ewidencyjny:
131
Ulica:
TEATRALNA 11
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
Bogumił Możejko
Cele organizacji:

1.OBRONA PRAW I INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
2.REPREZENTOWANIE I WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I ORGANIZACJAMI.
3.ROZWÓJ STOWARZYSZENIA I WSPÓŁPRACA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI.
4.UDZIELANIE POMOCY ORAZ WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE.
Strona 3 z 5
5.POPIERANIE, PROPAGOWANIE POSTAW I PODEJMOWANIE INICJATYW.
6.POGŁĘBIANIE WIEDZY I ORGANIZOWANIE POMOCY FACHOWEJ.
7.UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, WYTWARZANIE ATMOSFERY WZAJEMNEGO ZAUFIANIA I
SZACUNKU.
8.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA.