“UNICAT CLUB”

Nazwa:
“UNICAT CLUB”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000445805
Numer ewidencyjny:
286
Ulica:
S. Żeromskiego 1
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Ewa Topolska
Cele organizacji:
  • oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli kotów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym, estetycznym oraz zdrowotnym
  • popularyzacja kotów rasowych
  • rozwijanie świadomości dotyczącej praw i zwierząt
  • działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.