Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45

Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45
Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
WKF.4123-12
Ulica:
ul. Czeladzka 58
Kod pocztowy:
41-214
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
502 392 436
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Stanisław Szydło
Cele organizacji:
  • Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.
  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły.
  • Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organami władz państwowych i organami związków sportowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.
  • Uczestniczenie w rozgrywkach ,zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
  • Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu i uczniów szkół w celu ich wszechstronnego rozwoju zarówno fizycznego jak i umysłowego.
  • Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, oraz obozów, zgrupowań sportowych.
  • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych.
Sekcje sportowe:
Bowling, Pływanie, Tenis stołowy
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport