Towarzystwo Przyjaciół Sosnowca

Nazwa:
Towarzystwo Przyjaciół Sosnowca
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-70
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
504 849 485
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Popławski – Przedstawiciel
Cele organizacji:

Cele:

 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Sosnowca jako miasta przyjaznego swoim mieszkańcom i dobrego miejsca do życia;
 2. Działanie na rzecz stworzenia z Sosnowca miejsca, gdzie można na wysokim poziomie mieszkać, pracować i spędzać wolny czas;
 3. Wsparcie dla odpowiedzialnego społecznie biznesu w tym firmom chcącym inwestować w Sosnowcu oraz promowanie lokalnej przedsiębiorczości;
 4. Poprawa standardów funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji samorządowej w zakresie przestrzegania prawa, jawności i przejrzystości procedur, przeciwdziałania korupcji, komunikacji z mieszkańcami i szacunku dla lokalnej społeczności. Propagowanie racjonalnej polityki finansowej miasta;
 5. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględniające sprawiedliwe interesy wszystkich użytkowników i kompromis między nimi. Dążenie do usprawnienia komunikacji w mieście na wszystkich poziomach;
 6. Aktywne uczestnictwo w wypracowywaniu strategii rozwoju, planowania przestrzennego oraz planach i procesach inwestycyjnych miasta;
 7. Wspieranie  modernizacji i rewitalizacji Sosnowca z poszanowaniem dobrych praktyk i standardów w dziedzinie ładu przestrzennego i urbanistyki;
 8. Działania na rzecz ochrony i zachowania elementów istotnych dla tożsamości historycznej i kulturowej Sosnowca w szczególności obiektów i miejsc o szczególnych znaczeniu dla mieszkańców;
 9. Działania na rzecz promocji i tworzenia  pozytywnego wizerunku Sosnowca wśród mieszkańców miasta i całego kraju;
 10. Promowanie i nagradzanie osób, mających pozytywny wpływ na wizerunek i rozwój Sosnowca oraz Zagłębia Dąbrowskiego w różnorodnych wymiarach;
 11. Pogłębianie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i działania na rzecz ochrony i zachowania środowiska naturalnego, a w szczególności zieleni miejskiej i czystości powietrza oraz ochrony zwierząt żyjących w mieście;
 12. Wsparcie dla działalności kulturalnej i sportowej w mieście.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Historia, Demokracja, Społeczeństwo