Towarzystwo Przyjaciół Milowic

Nazwa:
Towarzystwo Przyjaciół Milowic
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000237003
Numer ewidencyjny:
205
Ulica:
K.K. Baczyńskiego 27/I
Kod pocztowy:
41-203
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Lech Chojnacki
Cele organizacji:
  • integracja środowiska lokalnego na rzecz działań w dzielnicy Milowice
  • skoordynowanie działań osób i instytucji na rzecz społeczeństwa i dzielnicy Milowice
  • inspirowanie wszelkich podmiotów podejmujących działania na rzecz dzielnicy Milowice.