Towarzystwo Miłośników Maczek „GRANICA”

Nazwa:
Towarzystwo Miłośników Maczek „GRANICA”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000014736
Numer ewidencyjny:
61
Ulica:
Krakowska 26
Kod pocztowy:
41-217
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 294 81 28
Osoba reprezentująca:
Józef Naziemiec
Cele organizacji:
  • Przekazywanie przyszłym pokoleniom naszego wspólnego dorobku, ochrona i jego pomnażanie
  • Gromadzenie i popularyzowanie informacji o historii i tradycjach Maczek
  • Współdziałanie z placówkami oświatowymi i kulturotwórczymi na rzecz podnoszenia i wzbogacania wiedzy o regionie
  • Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej i współorganizowanie obchodów świąt narodowych
  • Przeprowadzanie inwentaryzacji obiektów i dokumentacji miejsc tradycji i pamięci
  • Współpraca ze związkami wyznaniowymi
  • Podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska
  • Reprezentowanie mieszkańców w organach samorządowych i przedstawicielskich
  • Współpraca z towarzystwami regionalnymi.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Historia