Szerszenie Oxys Sosnowiec

Nazwa:
Szerszenie Oxys Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS. 12
Ulica:
R. Dmowskiego 34/2
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Mariusz Ustupski
Cele organizacji:

1. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na wsparcie finansowe działalności stowarzyszenia Szerszenie Oxys Sosnowiec
2. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dla członków Stowarzyszenia
3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla swoich członków
4. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności piłki nożnej pięcioosobowej
5. Propagowanie idei fair play ,zarówno wśród zawodników, jak i kibiców
6. Współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia
7. Prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia

Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport