SZACUNEK ponad wszystko

Nazwa:
SZACUNEK ponad wszystko
Numer ewidencyjny:
SZ-76
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
883404562
Osoba reprezentująca:
Przedstawiciel – Agnieszka Wnuk
Cele organizacji:

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 4. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 7. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 8. Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 9. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań i szkoleń wolontariuszy;
 2. Współpraca z samorządem, szkołami i klubami osiedlowymi przy organizacji imprez dla mieszkańców;
 3. Działania mające na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej;
 4. Wspieranie osób potrzebujących szczególnej pomocy: starszych, biednych chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie;
 5. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, współpracę ze schroniskiem dla zwierząt;
 6. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, organizowania wspólnych wycieczek;
 7. Organizację imprez, turniejów i konkursów o tematyce sportowej;
 8. Współpracę z innymi organizacjami;
 9. Wszelkie inne działania, mające na celu realizację celów ogólnych.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Turystyka, Rozwój człowieka, Prawa człowieka