Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Terenowe Zagłębia Dąbrowskiego

Nazwa:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Terenowe Zagłębia Dąbrowskiego
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.125
Ulica:
Reja 9
Kod pocztowy:
42-450
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Mieczysław Klein
Cele organizacji:
  • dobro Kraju oraz umacnianie jego integralności i suwerenności,
  • obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej Żołnierzy, opieka nad nimi i ich rodzinami oraz zapewnienie im pomocy,
  • utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi Żołnierzami Armii Krajowej i ich rodzinami,
  • badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej,
  • współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II Wojny Światowej oraz uczestników walk o Polskę Niepodległą;
  • inicjowanie organizowania opieki medycznej i socjalnej oraz pomocy koleżeńskiej dla byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin.