“Wspólnie dla Sosnowca”

Nazwa:
“Wspólnie dla Sosnowca”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000658001
Numer ewidencyjny:
352
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 1
Osoba reprezentująca:
Arkadiusz Chęciński – prezes
Cele organizacji:

C elem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności:

 1. społecznej
 2. charytatywnej
 3. kulturalnej
 4. edukacyjnej
 5. sportowej
 6. proekologicznej
 7. promującej zdrowy tryb życia
 8. samorządowej
 9. obywatelskiej

poprzez:

 1. spotkania i konferencje popularyzujące historię Sosnowca, regionu, kraju;
 2. urządzanie koncertów, wieczorów klubowych, warsztatów edukacyjnych;
 3. edukację i pomoc w przestrzeganiu prac człowieka, a zwłaszcza obywatela
 4. zwiększenie dostępu do informacji publicznej, kontrola wydatków publicznych, przeciwdziałanie korupcji w urzędach publicznych – propagowanie idei transparentności w sferze publicznej;
 5. wspieranie osób potrzebujących szczególnej pomocy: starszych, biednych, chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie;
 6. opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
 7. promocję idei ekologii;
 8. organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, seniorów za pomocą świetlić i klubów, organizowania wspólnych wycieczek;
 9. publikowanie materiałów video, książkowych i prasowych;
 10. współpracę z innymi organizacjami;
 11. udział w wyborach samorządowych i referendach lokalnych;
 12. wszystkie inne działania, mające na celu realizację celów ogólnych.

 

Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Pomoc społeczna, Środowisko, Społeczeństwo