Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju

Nazwa:
Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju
Numer ewidencyjny:
SZ-68
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 112
Osoba reprezentująca:
Arkadiusz Follert
Cele organizacji:

Cele stowarzyszenia to:

  • wspieranie rozwoju duchowości i świadomości religijnej Polaków;
  • działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
  • ochrona środowiska;
  • kreowanie aktywności społecznej obywateli;
  • dobroczynność
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Środowisko, Religia, Rozwój człowieka