Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Chrześcijańskiej

Nazwa:
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Chrześcijańskiej
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000244219
Numer ewidencyjny:
218
Ulica:
Mariacka 18
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Przemysław Kopczyński
Cele organizacji:
  • Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych tych rodzin i osób
  • Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji regionu Zagłębiowskiego
  • Przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu
  • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie
  • Kształtowanie opinii i ocen w dziedzinie i zakresie działania Stowarzyszenia
  • Rozwój własnych form działalności zgodnych z celami Stowarzyszenia
  • Promowanie chrześcijańskiego stylu wychowania.
OPP:
OPP