Stowarzyszenie Turystyki Terenowej 4×4

Nazwa:
Stowarzyszenie Turystyki Terenowej 4×4
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-12
Ulica:
Gacka 102
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Jacek Bęben
Cele organizacji:
  1. propagowanie sportu, w tym sportu motorowego;
  2. stwarzanie warunków do rozwoju jazdy terenowej;
  3. organizacja i realizacja zadań związanych z rekreacją oraz turystyką terenową, a także pokrewnymi formami turystyki kwalifikowanej;
  4. rozwijanie i propagowanie jazdy pojazdami terenowymi;
  5. promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem Śląska;
  6. zwiększanie świadomości ekologicznej użytkowników pojazdów terenowych;
  7. propagowanie odpowiedzialnej jazdy samochodami terenowymi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów, także poza drogami publicznymi, pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających;
  8. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji na środowisko naturalne;
  9. popularyzacja historii motoryzacji ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów terenowych.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport