Stowarzyszenie Szkoły Kształcenia Inteligencji

Nazwa:
Stowarzyszenie Szkoły Kształcenia Inteligencji
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-58
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
508-964-099
Fax:
skrytka pocztowa nr 102
Osoba reprezentująca:
Sabrina Kowalczyk-Mammadov
Cele organizacji:

1. Propagowanie podnoszenia kreatywności.

2. Nauczanie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych.

3. Propagowanie aktualizowania wiedzy powszechnej na podstawie najnowszych odkryć naukowych.

4. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o sztuce i kulturze Polski.

5. Aktywizacja fizyczna i propagowanie zdrowego, ekologicznego stylu życia.

6. Nauka języków obcych.

7. Propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

8. Edukacja, nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie.

9. Ochrona i promocja zdrowia.

10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.

 

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Turystyka, Historia, Społeczeństwo, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Prawa człowieka