Stowarzyszenie Ruch Społeczny Inicjatyw Lokalnych i Walki z Bezprawiem

Nazwa:
Stowarzyszenie Ruch Społeczny Inicjatyw Lokalnych i Walki z Bezprawiem
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000470529
Numer ewidencyjny:
295
Ulica:
Słowików 9
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:
  • ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej w szczególności w zakresie działania organów administracji państwowej i samorządowej, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości
  • inicjowanie działań mających służyć społeczności lokalnej
  • podejmowanie działań mających na celu edukację młodzieży, organizację działań kulturalnych i rozrywkowych dla społeczności lokalnej
  • edukowanie przedsiębiorców w zakresie mechanizmów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących bieżącej działalności finansowo-gospodarczej osób i podmiotów gospodarczych
  • wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla osób wkraczających na rynek pracy
  • wspieranie osób najuboższych.