Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej, Hipoterapii i Jeździectwa “Ostrowy” w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej, Hipoterapii i Jeździectwa “Ostrowy” w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000075899
Numer ewidencyjny:
327
Ulica:
Leśna 7
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Patryk Rubik
Cele organizacji:
  • integracja i wspólne działanie osób, grup środowisk społecznych na rzecz prowadzenia rozwoju kultury fizycznej i hipoterapii,
  • rozwijanie działalności ekologicznej na rzecz ochrony fauny, flory i środowiska naturalnego człowieka,
  • organizacja i prowadzenie rekreacyjno-sportowej działalności w zakresie jeździectwa, a w szczególności propagowanie tej działalności wśród dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin ubogich i patologicznych.