Stowarzyszenie Kolpinga w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Kolpinga w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000276075
Numer ewidencyjny:
228
Ulica:
Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
513 169 603
Fax:
skrytka pocztowa nr 64
Osoba reprezentująca:
Dariusz Wiecha
Cele organizacji:
  • Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności dla urzeczywistnienia idei bł. Adolfa Kolpinga w Polsce zgodnie z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną Kraju.
  • Inspirowanie i kształtowanie postaw chrześcijańskich w łączności z hierarchią Kościoła Katolickiego zgodnie ze społeczną nauką Kościoła Katolickiego.
  • Prowadzenie szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia – bezrobotnych, młodzieży i dzieci.