Stowarzyszenie Region

Nazwa:
Stowarzyszenie Region
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-15
Ulica:
Spadochroniarzy 3/5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
666628844
Osoba reprezentująca:
Anna Lech
Cele organizacji:

Promocja ekologii, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Pomoc najuboższym mieszkańcom regionu.

Promowanie kultury, historii oraz turystyki

Ochrona i promocja zdrowia, zadania z zakresu zdrowia publicznego

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Środowisko