Stowarzyszenie Promocji Kultury PRO ARTIS – W Likwidacji

Nazwa:
Stowarzyszenie Promocji Kultury PRO ARTIS – W Likwidacji
Status organizacji:
nieaktywna
KRS:
0000379541
Numer ewidencyjny:
269
Ulica:
Będzińska 6
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Jan Ptak
Cele organizacji:
  • prowadzenie działalności kulturalnej oraz prowadzenie działalności oświatowej
  • popieranie, rozwijanie i promowanie twórczości artystycznej
  • promowanie kultury
  • międzynarodowa współpraca kulturalna
  • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot etnicznych i społeczności lokalnych
  • prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej
  • integracja środowisk artystycznych i zawodowych.