Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „NADZIEJA NA DOM”

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „NADZIEJA NA DOM”
Nazwa:
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „NADZIEJA NA DOM”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000365274
Numer ewidencyjny:
265
Ulica:
Stawowa 4
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
602 408 901
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Ewa Wesoły
Cele organizacji:
  • Działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i opieką oraz poszanowaniem poprzez:
  • Niesienie pomocy zwierzętom szczególnie potrzebującym: przebywającym w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, w szczególności w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu, pozostającym czyjąś własnością, lecz traktowanych w sposób niehumanitarny, wolno żyjącym, potrzebującym pomocy z powodu choroby, braku pożywienia lub innych przyczyn,
  • Przeciwdziałanie wszelkim przejawom okrucieństwa wobec zwierząt.
  • Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt i upowszechnianie wiedzy o odpowiedzialności człowieka za byt zwierząt domowych – zwłaszcza kotów i psów.
  • Propagowanie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.
OPP:
OPP