Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego “Krokus”

Nazwa:
Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego “Krokus”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000544470
Numer ewidencyjny:
ROD.05
Ulica:
Henryka Hubala – Dobrzańskiego 137
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Marek Bagiński
Cele organizacji:

Celem stowarzyszenia jest :

  • działalność na rzecz stałego i wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,
  • wykonywanie zadań w zakresie propagowania ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, wszechstronnego znaczenia ogrodów działkowych dla rodzin działkowych i społeczności lokalnej,
  • racjonalne wykorzystanie gruntów,
  • zapewnienie członkom stowarzyszenia i ich rodzinom aktywnego wypoczynku,
  • możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby,
  • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
  • ochrona środowiska przyrodniczego,