Stowarzyszenie Ogrodowe “Środula”

Nazwa:
Stowarzyszenie Ogrodowe “Środula”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000572607
Numer ewidencyjny:
ROD.10
Ulica:
Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 9
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
693-540-590
Osoba reprezentująca:
Joanna Janiszewska – Prezes
Cele organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie ogrodu “Środula” w Sosnowcu w szczególności:

1.Zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia uprwa ogrodniczych.

2. Pomoc rodzinom i ososbom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

3. Integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowane dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów.

4. Integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych.

5. Przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych.

6. Ochrona środowiska i przyrody.

7. Oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach.

8. Tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

9. Udzielanie instruktażu przy wznoszeniu altanek- zgodnie z wymogami prawa budowlanego (DZ.U.NR 89 PÓŹ.414 Z 1994R.PÓŹN.ZM.) oraz dopilnowanie, aby nie wymagające pozwolenia na budowę znoszone altany bądź inne obiekty gospodarcze nie przekraczały 35M2 powierchni i 5m wysokości oraz 4 m przy dachach płaskich