Stowarzyszenie Ogrodowe “Rozkwit”

Nazwa:
Stowarzyszenie Ogrodowe “Rozkwit”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000555744
Numer ewidencyjny:
ROD.08
Ulica:
Brunona Jasieńskiego 31
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Beata Jankowska
Cele organizacji:
 • prowadzenie ROD “Rozkwit” w Sosnowcu,
 • zakładanie i prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych na terenie gminy,
 •  prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, edukacyjnej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz członków stowarzyszenia, ich rodzin oraz społecznosci lokalnych,
 •  współpraca z samorządami terytorialnymi, administracją rzadową, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie realizacji swoich celów,
 •  integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów,
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych,
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • oddziaływanie na poprawe warunków ekologicznych w gminach,
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
 •  tworzenie warunków do udostepniania terenów zielonych dla społecznosci lokalnych.