Stowarzyszenie Ogrodowe Róża

Nazwa:
Stowarzyszenie Ogrodowe Róża
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000552575
Numer ewidencyjny:
ROD.07
Ulica:
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 15
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
539 964 898
Osoba reprezentująca:
Rafał Stemplewski
Cele organizacji:
 • prowadzenie ogrodu Stowarzyszenia Ogrodowego Róża
 • zaspakajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych
 • poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych,
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans,
 • integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowywanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów,
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach,
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
 • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych,
 • udzielanie instruktażu przy wznoszeniu altanek – zgodnie z wymogami prawa budowlanego(DZ.U.N 89, Póź.414 z 1994 r. z Póź.zm.)oraz dopilnowywanie, aby wznoszenie altany bądź inne obiekty gospodarcze niewymagające pozwolenia na budowę nie przekraczały 35 metrów kwadratów powierzchni i 5 metrów wysokości oraz przy dachach płaskich 4 metry.