Stowarzyszenie Ogrodowe “Pogoń”

Nazwa:
Stowarzyszenie Ogrodowe “Pogoń”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000668672
Numer ewidencyjny:
ROD.06
Ulica:
Lwowska 3
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
691 707 725
Osoba reprezentująca:
Kazimierz Chudzik
Cele organizacji:
 • Prowadzenie Ogrodu Działkowego”Pogoń”,a w szczególności:
 • zaspokajanie wypoczynkowych i rekaracyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;
 • poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
 • integracja wielopokoleniowej rodziny,wychowywanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów.
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
 • ochrona środowiska i przyrody;
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
 • tworzenie warunków do udostępniania zielonych dla społeczności lokalnych.
 • udzielanie instruktażu przy wznoszeniu altanek-zgodnie z wymogami prawa budowlanego(dz.u.nr 89,późn.414 z 1994r,z późn.zm).oraz dopilnowanie,aby wznoszone altany bądź inne obiekty gospodarcze niewymagające pozwolenia na budowę nie
Teren działania:
Pogoń
Typ działalności:
Społeczeństwo