STOWARZYSZENIE OGRODOWE “KALINOWA”

Nazwa:
STOWARZYSZENIE OGRODOWE “KALINOWA”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000815702
Numer ewidencyjny:
ROD.12
Ulica:
ul. KALINOWA nr 55A
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
600 023 172
Osoba reprezentująca:
Edmund Dawidczyk
Cele organizacji:

1. PROWADZENIE ROD IM. R.TRAUGUTTA W SOSNOWCU
2. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYCHOWAWCZEJ, EDUKACYJNEJ, WYPOCZYNKOWEJ, REKREACYJNEJ I INNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ICH RODZIN ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
4. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI TERYTORIALNYMI, ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I ZAWODOWYMI ORAZ PRZEDSIĘBIORCAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE REALIZACJI SWOICH CELÓW
5. INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWEJ RODZINY, WYCHOWANIE DZIECI W ZDROWYCH WARUNKACH ORAZ ZACHOWANIE AKTYWNOŚCI I ZDROWIA EMERYTÓW I RENCISTÓW
6. INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7. PRZYWRACANIE SPOŁECZNOŚCI I PRZYRODZIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
8. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY
9. ODDZIAŁYWANIE NA POPRAWĘ WARUNKÓW EKOLOGICZNYCH W GMINACH
10.KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO OTOCZENIA CZŁOWIEKA
11.TWORZENIE WARUNKÓW DO UDOSTĘPNIANIA TERENÓW ZIELONYCH DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Środowisko