Stowarzyszenie Ogrodowe im.27-go Stycznia

Nazwa:
Stowarzyszenie Ogrodowe im.27-go Stycznia
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000539422
Numer ewidencyjny:
ROD.03
Ulica:
Braci Mieroszewskich 75
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
322988720
Osoba reprezentująca:
Zbigniew Kauzal
Cele organizacji:

Podstawowymi celami organizacji są:

 • zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych,
 • poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych,
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
 • integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych,
 • Przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach,
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
 • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych,
 • Udzielanie instruktażu przy wznoszeniu altanek, zgodnie z wymogami prawa budowlanego (dz. U.nr 89, póź. 414 z 1994r. Z póź.zm) oraz dopilnowanie, aby nie wymagać pozwolenia na budowę wznoszenia altany bądź innych obiektów gospodarczych, które nie będą przekraczały 35 metrów kwadratowych powierzchni i 5 metrów wysokości oraz przy dachach płaskich 4m.