Stowarzyszenie Ogrodowe “Dębowa Góra”

Nazwa:
Stowarzyszenie Ogrodowe “Dębowa Góra”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000543606
Numer ewidencyjny:
ROD.04
Ulica:
Stanisława Mikołajczyka 52
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Paweł Anioł
Cele organizacji:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie ogrodu Stowarzyszenia Ogrodowego “Dębowa Góra” w Sosnowcu a w szczególności:

  • zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych,
  • poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych,
  • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
  • integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów,
  • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych,
  • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
  • ochrona środowiska i przyrody,
  • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gmianach,
  •  kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
  •  tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.