Stowarzyszenie Ogrodowe Dańdówka

Nazwa:
Stowarzyszenie Ogrodowe Dańdówka
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000526659
Numer ewidencyjny:
ROD.01
Ulica:
Niwecka 28
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
600 044 636
Osoba reprezentująca:
Jerzy Lipniewski
Cele organizacji:

Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

 • prowadzenie ROD im. Cedlera w Sosnowcu.
 • zakładanie i prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych na terenie gminy Sosnowiec.
 • prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, edukacyjnej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz członków stowarzyszenia, ich rodzin oraz społeczności lokalnych.
 • współpraca z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie realizacji swoich celów.
 • integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów.
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych.
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych.
 • ochrona środowiska i przyrody.
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach.
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka.
 • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.