STOWARZYSZENIE OBCY, INNY, SWÓJ

Nazwa:
STOWARZYSZENIE OBCY, INNY, SWÓJ
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0001029756
Numer ewidencyjny:
401
Ulica:
Klimontowska 1A/17
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Beata Cieślak
Cele organizacji:

CELAMI STATUTOWYMI STOWARZYSZENIA SĄ:
1/ UPOWSZECHNIANIE ORAZ ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI NAUKI W HORYZONCIE CYWILIZACYJNYCH WYZWAŃ DLA WSPÓŁCZESNYCH LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI,
2/ PODNOSZENIE ZNACZENIA I WARTOŚCI POGRANICZA KULTUROWEGO JAKO MIEJSCA SPOTKANIA LUDZI RÓŻNYCH JĘZYKÓW, WYZWAŃ, TRADYCJI,
3/ POWOŁANIE DO ŻYCIA PRZESTRZENI SPRZYJAJĄCEJ DIALOGOWI WE WSZYSTKICH JEGO
WYMIARACH, ROZUMIANEGO JAKO SZANSY DLA POGŁĘBIANIA RELACJI MIĘDZY LUDŹMI TAK, BY PRZY ZACHOWANIU RÓŻNORODNOŚCI BUDOWAĆ POCZUCIE JEDNOŚCI I WSPÓLNOTY,
4/ DIALOG JAKO PODSTAWOWA WARTOŚĆ I PUNKT ODNIESIENIA DLA DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA REALIZOWANY WE WSZELKICH DOSTĘPNYCH FORMACH M. IN. TAKICH JAK: SPOTKANIA, KONFERENCJE, PANELE, WYSTAWY, PUBLIKACJE, KONCERTY, PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE, REALIZACJA FILMÓW, WYDARZEŃ TEATRALNYCH ZARÓWNO W WYMIARZE ZAWODOWYM, JAK I AMATORSKIM,
5/ ZAPOZNAWANIE Z KULTURĄ POLSKĄ CUDZOZIEMCÓW,
6/ ZAPOZNAWANIE MIESZKAŃCÓW POLSKI ZARÓWNO W WYMIARZE LOKALNEGO ŚWIATA, JAK I OGÓLNYM Z WARTOŚCIAMI REPREZENTOWANYMI PRZEZ PRZYBYSZÓW,
7/ PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZARÓWNO W WYMIARZE LOKALNYM, JAK I UNIWERSALNYM,
8/ INSPIROWANIE, ANIMOWANIE I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
9/ POPULARYZOWANIE WIEDZY Z DZIEDZINY EDUKACJI, KULTURY I SZTUKI,
10/ OCHRONA DÓBR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
11/ PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY OSOBAMI ORAZ INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ ROZWOJU KULTURY,
12/ PROMOCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ,
13/ WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Społeczeństwo, Rozwój człowieka