STOWARZYSZENIE “MŁODZI WSPÓLNIE DLA”

Nazwa:
STOWARZYSZENIE “MŁODZI WSPÓLNIE DLA”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000661159
Numer ewidencyjny:
354
Ulica:
Plac Tadeusza Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
576122113
Fax:
skrytka pocztowa nr 44
Osoba reprezentująca:
Julia Bańczyk
Cele organizacji:

1/ PROMOCJA SOSNOWCA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
2/ INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW REGIONU
3/ KULTYWOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY TRADYCJI I HISTORII REGIONU
4/ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ
5/ INICJOWANIE I WSPIERANIE AKCJI ORAZ IMPREZ ZWIĄZANYCH Z REGIONEM NASZEGO DZIAŁANIA, CZY Z JEGO MIESZKAŃCAMI
6/ POMOC I WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI MIAST REGIONU
7/ EDUKACJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
8/ OCHRONA ŚRODOWISKA

A) PROMOCJA SOSNOWCA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

B) INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW REGIONU

C) KULTYWOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY TRADYCJI I HISTORII REGIONU
D) BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ
E) INICJOWANIE I WSPIERANIE AKCJI ORAZ IMPREZ ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
NASZEGO DZIAŁANIA, CZY Z JEGO MIESZKAŃCAMI
F) POMOC I WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI MIAST REGIONU
G) EDUKACJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
H) OCHRONA ŚRODOWISKA
I) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPIERANIE WYPOCZYNKU
J) PROMOCJA I WSPIERANIE DZIELNOŚCI CHARYTATYWNEJ
K) BUDOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
L) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
M) ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
N) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
O) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
P) PROWADZENIE DZIELNOŚCI KULTURALNEJ I EDUKACYJNEJ
Q) PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU
R) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna, Historia, Demokracja, Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka