Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Trzy Plansze

Nazwa:
Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Trzy Plansze
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-43
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
505 439 770
Fax:
skrytka pocztowa nr 82
Osoba reprezentująca:
Maciej Barczyk
Cele organizacji:

Cele:

  1. Projektowanie i wdrażanie innowacji edukacyjnej i społecznej w Polsce.
  2. Podnoszenie jakości przedsiębiorczości społecznej w Polsce.
  3. Promowanie, organizowanie i realizowanie programów dotyczących działań wolontariackich.
  4. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności gospodarczej w społeczeństwie
  5. Popularyzacja wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych
  6. Organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej
  7. Pobudzanie i rozwój na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, unowocześnienia oświaty i nauki oraz równania szans edukacyjnych
  8. Wspieranie i aktywne działanie na rzecz osób starszych i młodzieży, krzewienie idei współpracy międzypokoleniowej
  9. Popularyzacja gier planszowych i rozrywki umysłowej
  10. Animacja życia kulturalnego
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Sport, Społeczeństwo, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka