Stowarzyszenie im. Jana Kiepury

Nazwa:
Stowarzyszenie im. Jana Kiepury
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000530102
Numer ewidencyjny:
316
Ulica:
Wawel 2
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
698 614 051
Osoba reprezentująca:
Małgorzata Lasota
Cele organizacji:

działania na rzecz:

  • popularyzowania sztuki muzycznej i poszerzania kręgu odbiorców muzyki klasycznej
  • rozsławienia i utrwalenia wizerunku Jana Kiepury jako jednego z najwybitniejszych tenorów swoich czasów w świadomości adeptów sztuki wokalnej i społeczeństwa
  • umożliwiania młodym wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich umiejętności, doświadczeń i osiągnięć
  • zainteresowania uzdolnionej młodzieży edukacją muzyczną oraz motywacji do doskonalenia swojego warsztatu
  • promowania talentów i zdrowego współzawodnictwa
  • integracji i środowiska muzycznego dającej możliwość nawiązywania współpracy, wymiany poglądów i doświadczeń między pedagogami , szkołami i innymi instytucjami artystycznymi
  • międzynarodowej współpracy oraz wymiany artystycznej
  • wspierania działalności Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu w zakresie realizowania założeń statutowych szkoły
  • promocji Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu w kraju i zagranicą