Stowarzyszenie HARPAGAN Sosnowiec

Stowarzyszenie HARPAGAN Sosnowiec
Nazwa:
Stowarzyszenie HARPAGAN Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000486559
Numer ewidencyjny:
302
Ulica:
Plac Kościuszki 5 (pok.101)
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
501 932 199
Fax:
skrytka pocztowa nr 31
Osoba reprezentująca:
Marcin Gilner
Cele organizacji:
 • Promowanie i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie trenerów rekreacyjnych na terenie miasta Sosnowiec.
 • Organizowanie zawodów sportowych.
 • Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu w społeczeństwie.
 • Dbanie o rozwój sprawności fizycznej w społeczeństwie, a w szczególności dzieci i młodzieży.
 • Konsolidowanie środowiska biegaczy.
 • Wspieranie inicjatyw związanych z promocją biegania w kraju i za granicą.
 • Wsparcie merytoryczne dla początkujących biegaczy.
 • Promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym przy zbiórce potrzebnych funduszy.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.