STOWARZYSZENIE DRUŻYNA MŁODYCH GRACZY

STOWARZYSZENIE DRUŻYNA MŁODYCH GRACZY
Nazwa:
STOWARZYSZENIE DRUŻYNA MŁODYCH GRACZY
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000824777
Numer ewidencyjny:
386
Ulica:
PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI, nr 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
501 930 413
Fax:
skrytka pocztowa nr 105
Osoba reprezentująca:
MACIEJ SITEK, KAROL CIEŚLAK
Cele organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I KULTURALNEJ ZWŁASZCZA W ZAKRESIE WSPIERANIA I POMOCY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH EDUKACYJNO-KULTURALNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Pomoc społeczna