Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Sosnowiec

Nazwa:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.48
Ulica:
Kościelna 11
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 46 59; 32 266 43 76
Osoba reprezentująca:
Joanna Grząba
Cele organizacji:
  • służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, a w szczególności:
  • czynny współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
  • dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
  • inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
  • rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej,
  • integracja środowiska zawodowego,
  • podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
  • kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Rozwój człowieka, Kultura i sztuka