Stowarzyszenie ARMA DEI

Nazwa:
Stowarzyszenie ARMA DEI
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000576897
Numer ewidencyjny:
336
Ulica:
Generała Józefa Bema 3/1a
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
605077067
Osoba reprezentująca:
Antoni Paprotny
Cele organizacji:

• promowanie wartości chrześcijańskich i nauczania kościoła katolickiego w życiu społecznym;
• utrzymywanie stałych struktur organizacyjnych mających na celu realizowanie celów statutowych stowarzyszenie;
• promowanie zdrowego trybu życia;
• kompleksowe wspieranie ofiar przemocy, niezależnie od jej źródła;
• przeciwdziałanie przestępczości i narkomanii, w szczególności wśród nieletnich;
• wspieranie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym szczególnie osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych, byłych więźniów, imigrantów samotnych rodziców, oraz rodzin zagrożonych ubóstwem);
• wspieranie informacyjne, psychologiczne, prawne oraz materialne, a także promowanie i zwiększanie dostępu do kultury osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej i kulturalnej; i. zwiększanie społecznej świadomości zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego jednostek, sposobów zapobiegania im oraz usuwania skutków ich wystąpienia;
• aktywne działanie na rzecz większego bezpieczeństwa obywateli rp;
• wspieranie inicjatyw chrześcijańskich;
• promowanie chrześcijańskiego modelu rodziny.