Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe “Victoria Sosnowiec”

Nazwa:
Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe “Victoria Sosnowiec”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-69
Ulica:
Kilińskiego 43
Kod pocztowy:
41-209
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
501 602 503
Osoba reprezentująca:
Artur Demianko – Prezes Zarządu
Cele organizacji:

Celami działania Stowarzyszenia jest:

 1. Rekonstrukcja przedwojennego klubu sportowego TS Victoria Sosnowiec, badanie i rozpowszechnianie jej historii, udział w rozgrywkach piłki nożnej w ramach ogólnopolskiej Retro Ligi oraz innych imprezach sportowych, zwłaszcza o charakterze piłkarskim i lekkoatletycznym.
 2. Propagowanie i popularyzacja aktywnego trybu życia i zachęcanie do aktywności sportowej i rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie działania stowarzyszenia.
 3. Podejmowanie działań w zakresie historii, kultury regionu, skierowanej do dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii sportu przedwojennego na terenie Sosnowca.
 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 5. Podejmowanie zadań i działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 7. Promocja miasta Sosnowiec i regionu Zagłębia Dąbro0wskiego.
 8. Wychowanie obywatelskie członków Stowarzyszenia, działanie zgodnie z duchem otwartości i wolności, budowanie tolerancji i wzajemnego poszanowania oraz rozwijanie umiejętności współpracy członków w zakresie tworzenia i w realizacji wspólnych celów.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie.
 10. Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od urządzeń elektronicznych i cyberprzestrzeni a także podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie.
 11. walka ze społecznymi skutkami pandemii COVID-19, a zwłaszcza długotrwałą izolacją skutkującą brakiem aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 12. Podejmowanie na terenie działania Stowarzyszenia działań edukacyjnych i społecznych w zakresie niwelacji różnic międzypokoleniowych.
Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Sport, Historia, Społeczeństwo, Rozwój człowieka