Sosnowieckie Stowarzyszenie Rowerowe

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Rowerowe
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-24
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
504849485
Fax:
skrytka pocztowa nr 59
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Popławski
Cele organizacji:

A. Upowszechnianie i promocja roweru jako ekologicznego i pro-zdrowotnego środka transportu miejskiego oraz propagowanie założeń zrównoważonego transportu: rower, komunikacja miejska, kolej;

B. Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia, czynnego wypoczynku i sportu w szczególności sportów rowerowych i turystyki rowerowej;

C. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w regionie;

D. Działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;

E. Promocja turystyki rowerowej oraz regionu pod kątem turystyki rowerowej;

F. Monitoring działań organów administracji publicznej dotyczącej spraw rowerowych a w szczególności infrastruktury rowerowej w komunikacji, rekreacji, turystyce i sporcie;

G. Współpraca z organami i służbami właściwymi do projektowania, budowy i utrzymania instrastruktury rowerowej komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej i sportowej;

H. Działania na rzecz eliminowania barier architektonicznych i drogowych nieprzyjaznych rowerzystom, osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z rowerowymi wózkami dziecięcymi i użytkownikom urządzeń transportu osobistego;

I. Lepsze poznanie materii spraw rowerowych w drodze badań i rekonesansów;

J. Bezpośredni udział lub poradnictwo i pomoc w ogranizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, promującym ruch rowerowy jako element komunikacji, rekreacji, sportu i turystyki;

K. Organizowanie pokazów oraz szkoleń z zakresów sportów rowerowych;

L. Organizowanie zawodów i wyjazdów rowerowych;

M. Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego;

N. Prowadzenie działań integrujących członków stowarzyszenia;

O. Uczestnictwo w zawodach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe;

P. Wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów rowerowych;

Q. Propagowanie ekologii i ochrony śropdowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

R. Promocja różnych aspektów zdrowego i ekologicznego stylu życia a przede wszystkim: walka z otyłością, chrobami serca, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza ze środków komunikacji oraz wszelkich innych działań mających za zadanie ochronę zdrowia i środowiska naturalnego;

S. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami, instytucjami, związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Środowisko, Sport, Turystyka, Rozwój człowieka