Sosnowieckie Stowarzyszenie Muzyczne

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Muzyczne
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-71
Ulica:
Wawel 2
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 292 62 87
Cele organizacji:
  • Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • Rozwijanie predyspozycji artystycznych,
  • Kształtowanie świadomych i wrażliwych odbiorców kultury,
  • Promowanie kultury muzycznej.
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Kultura i sztuka