Sosnowieckie Stowarzyszenie “Aktywny Senior”

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie “Aktywny Senior”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-05
Ulica:
Pl. Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
507 578 012
Fax:
skrytka pocztowa nr 41
Osoba reprezentująca:
Jolanta Koziak
Cele organizacji:

Aktywizacja i integracja sosnowieckich seniorów. W szczególności cele Stowarzyszenia dotyczą:

  • organizowanie spotkań integracyjnych, szkoleń, warsztatów dla seniorów,
  • aktywne reprezentowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach aktywizujących seniorów,
  • uzupełnianie i pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia w zakresie nowoczesnych sposobów komunikowania się w celu reprezentowania stanowiska seniorów w istotnych dla nich sprawach,
  • należyte reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia,
  • organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego seniorów.