Sosnowiecki Klub Karate

Nazwa:
Sosnowiecki Klub Karate
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000107960
Numer ewidencyjny:
392
Ulica:
ANDERSA 1 A
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
322663000
Osoba reprezentująca:
Eugeniusz Dadzibug
Cele organizacji:

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I WYCHOWAWCZEJ NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU,
2.ZAPEWNIENIE MŁODZIEŻY MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W SPORCIE KWALIFIKOWANYM,
3.KSZTAŁTOWANIE U CZŁONKÓW KLUBU POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU,WYSOKICH WARTOŚCI MORALNYCH I ETYCZNYCH,
4.ROZWIJANIE ROŻNYCH FORM KULTURY FIZYCZNEJ W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ,
5.ZAPEWNIENIE OGÓŁOWI MIESZKAŃCÓW PRZEŻYĆ I WIDOWISK SPORTOWYCH O WYSOKICH
WALORACH ETYCZNYCH, STANOWIĄCYCH WARTOŚCIOWĄ FORMĘ WYPOCZYNKU I INTEGRACJI,
6.KRZEWIENIE IDEI WSCHODNICH SZTUK WALKI WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA.

Sekcje sportowe:
Sporty walki
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport