Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Drużyna WOPR Sosnowiec

Nazwa:
Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Drużyna WOPR Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.304
Ulica:
Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
882025932
Fax:
skrytka pocztowa nr 91
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Piotr Lis
Cele organizacji:

Działalność: kulturalna, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ochony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej, pożytku publicznego, społecznie użyteczna, w zakresie ratownictwa wodnego prowadzona na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej województwa śląskiego i obszarów działalnia jednostek terenowych, ze szczególym uwzględnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych i terenach przyległych.

Sekcje sportowe:
Ratownictwo
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Zdrowie, Sport