Razem Dla

Nazwa:
Razem Dla
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-09
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
724-575-264
Fax:
skrytka pocztowa nr 7
Cele organizacji:

Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
działalność charytatywna;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Sport