Projekt Normalny Kraj

Nazwa:
Projekt Normalny Kraj
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-46
Ulica:
Plac Kościuszki 5 (adres korespondencyjny: Jana III Sobieskiego 3C/33)
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
609280133
Osoba reprezentująca:
Dominik Kowalski
Cele organizacji:

Cele stowarzyszenia to:

  • rozwój świadomości i postaw obywatelskich;
  • szerzenie wiedzy na temat demokracji bezpośredniej oraz podstaw funkcjonowania państwa prawa;
  • zachęcanie do aktywności społecznej i branie odpowiedzialności za własny kraj;
  • rozpowszechnianie idei wolnościowej i racjonalnego światopoglądu.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Demokracja, Społeczeństwo, Prawa człowieka