Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Sosnowiec

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.44
Ulica:
Będzińska 65 (siedziba Klubu Speleologicznego AVEN)
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
512 117 303
Osoba reprezentująca:
Tomasz Grabolus
Cele organizacji:
  • wychowywanie społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, dla idei poznawania, umiłowania i ochrony gór, wykorzystywanie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, estetycznych i wychowawczych obcowania z górami, ich mieszkańcami i turystami,
  • ochrona i ratowanie środowiska naturalnego i krajobrazu ziem górskich oraz dzieł kultury duchowej i materialnej ich mieszkańców,
  • inspirowanie i popieranie badań naukowych, poczynań twórczych i kulturowych związanych z górami i aktywnością człowieka w górach,
  • sprzyjanie regionalizmowi oraz kulturze polskich ziem górskich,
  • upowszechnienie wiedzy o górach i historii ziem górskich, poznania gór, ochrony ich wartości oraz idei i kultury turystyki górskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tatr,
  • tworzenie i praktyczne rozwijanie modelu turystyki, szczególnie górskiej, jako formy czynnego wypoczynku i racjonalnego kontaktu z przyrodą,
  • promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień, kultury fizycznej i turystyki, a nadto kultury i tradycji narodowych.